Burgerslachtoffers

De lijst van Wageningse burgers is samengesteld met namen van diegene die in de periode van 10 mei 1940 tot en met 2 september 1945 ingeschreven waren of ingeschreven zijn geweest in het bevolkingsregister van de gemeente Wageningen. Allen zijn overleden als gevolg van oorlogshandelingen.