Gerhard Lubertus Wilhelm Wiebols

Gerhard Lubertus Wilhelm Wiebols
Gerhard Lubertus Wilhelm Wiebols

Purmerend 30 januari 1905 – Wageningen 21 mei 1940

Gerhard Lubertus Wilhelm (Gerard) Wiebols was landbouwkundig ingenieur en werkzaam bij het laboratorium van microbiologie aan de Hesselink van Suchtelenweg.
Hij woonde samen met zijn broer aan de Hullenberglaan 5 in Wageningen. ( sinds 1951 Oostinglaan). Broer W.H.G. Wiebols was werkzaam als scheikundig ingenieur bij Maalderij en Bakkerij.
De ouders Gerhard Erich Wiebols en Margarethe Wilhelmine Meijer woonden in Purmerend.

Tijdens de evacuatie van Wageningen op 10 mei 1940, bleven de broers aan de Hullenberglaan. Die omgeving hoefde niet te evacueren, Gerard is waarschijnlijk in die periode ook in het laboratorium van microbiologie geweest. Want nadat de bevolking was teruggekeerd bleken hij en de amanuensis Houtlosser te zijn vermist.

Op 20 mei 1940 om 18.00 uur stelde Nijhuis, klompenmaker wonende Eekmolenweg 17, de politie in kennis dat vermoedelijk op zijn land aan de Domeinweg burgers lagen begraven.

Op 21 mei 1940 om 10.00 uur werd een onderzoek ingesteld op een bouwland gelegen langs de Domeinweg en daar werden in een kuil, onder zand bedolven aangetroffen twee lichamen, welke door de agent van politie H. Arnold onder toezicht van Dr. Koch zijn opgegraven.
Het bleken de lichamen van sinds enkele dagen vermisten Gerhard Lubertus Wilhelm Wiebols en Jan Houtlosser te zijn.
Onderzoek naar de doodsoorzaak werd noch in de politiedagrapporten, noch in het politierapport vermeld.
Aangifte van overlijden door H. Arnold, 24 mei 1940 akte 75.

Gerhard Lubertus Wilhelm Wiebols werd begraven op de Oude Algemene Begraafplaats te Purmerend.

Zijn naam staat vermeld op de Naamwand van het Monument voor de Gevallenen aan de Costerweg in Wageningen.

Op het verkeerde moment op de verkeerde plaats
Een onderzoek naar de verdwijning en de dood van twee medewerkers van het laboratorium voor microbiologie in mei 1940 door Dick de Wit


Bronnen
Onderzoek(2004) en archief A. L. N. Rietveld
Gemeentearchief Wageningen
Register van overlijden 1940 no.75.
Politiedagrapporten
Historisch Purmerend
Jaap van Kuler.