Philippus Corts

Philip CortsSekajoe N.O.I. 11 juni 1921 – Apeldoorn  2 december1944

Philippus Corts was student aan de Landbouwhogeschool te Wageningen en had geweigerd de loyaliteits verklaring te tekenen maar meldde zich wel in Ommen om zijn ouders niet in moeilijkheden te brengen.
Hij werd tewerkgesteld in Duitsland maar keerde na een verlof niet terug.

Philippus Corts werd bij een controle in Uddel gearresteerd omdat hij in het bezit was van illegale lectuur.
De Duitsers beschuldigden hem van hoogverraad en sloten hem op in de Willem III kazerne.
In de vroege ochtend van 2 december 1944 werd hij, samen met twaalf lotgenoten doodgeschoten op het voetbalveld van de Willem III kazerne te Apeldoorn.

Philippus Corts was de zoon van Christiaan Cornelis Corts en Wilhelmina Elizabeth Marrée.

Zijn naam staat vermeld op de Gedenksteen in de aula van de universiteit in Wageningen en in Apeldoorn op de zwerfkeien aan de Sportlaan.

Philippus Corts is herbegraven op het Ereveld Loenen.


Bronnen

Oorlogsmonumenten Apeldoorn
Gemeente Apeldoorn
Register van overlijden 7 juli 1945.
Oorlogsgravenstichting.