Johanna Sophie Louise Emilie le Rûtte

Naamwand Monument voor de Gevallenen 1940-1945
Naamwand Monument voor de Gevallenen 1940-1945

Djokjakarta 26 juli 1859 – Bennekom 9 oktober 1944

Johanna Sophie Louise Emilie le Rûtte was weduwe van Karel Melchior Leendertz.

Ze woonde tijdens het bombardement van 17 september 1944 op de wijk Hamelakkers (Sahara) in bij het gezin van haar zoon Karel Leendertz aan de Hamelakkerlaan.
Ze bleef ongedeerd.

Johanna S.L.E. Le Rûtte werd op 9 oktober 1944 tijdens het verblijf in Bennekom dodelijk getroffen door een granaatscherf. Zij overleed om 15.30 uur.

Haar naam staat vermeld op de Naamwand van het Monument voor de Gevallenen in Wageningen.


Bronnen.

A.M. van Gent/Marketgarden.com
“Bouwen en Bommen op de Wageningse Berg”
R.A.R.Elders
Gemeentearchief Wageningen
Register van overlijden 1945 no. 29.
Gemeentearchief Ede
Register van overlijden 1944 no. 463