Octavie van den Bergh

Gezin van Vloten-van den Bergh 1943-1944
Foto: Collectie fam. van Vloten.

Passaroean Java 29-03-1898 – Wageningen 17-09-1944

Jonkvrouwe Octavie  Van den Bergh en haar echtgenoot Heinrich van Vloten waren op bezoek bij haar moeder mevr. Van den Bergh-van Teijn aan de Englaan 4, toen zij dodelijk getroffen werd door de bommen die op 17 september 1944 vielen op de wijk Hamelakkers (Sahara)
Heinrich van Vloten was ernstig gewond maar overleefde.
De begrafenis van Octavie van den Bergh vond plaats op 21 september 1944 op de algemene begraafplaats te Wageningen.

Op 24 januari 1922 werd in Amersfoort het huwelijk voltrokken tussen jonkvrouwe Octavie van den Bergh en Heinrich van Vloten. Octavie was de dochter van  jonkheer Adrien Joseph  Van den Bergh en Jeanne Marie van Teijn.
Het echtpaar ging wonen aan de Postjesweg 33 in Wageningen en verhuisde enkele jaren later naar de Belmontelaan 5 in de wijk Hamelakkers.
Het echtpaar Van Vloten-van den Bergh kreeg vier kinderen, 3 zonen en één dochter.

Octavie van Vloten was actief was in het bestuur van de Nutskleuterschool, Het Rode Kruis en de filmkeuringsdienst. Internationaal was zij actief in de Volkenbond, in september 1936 volgde zij wekenlang de zittingen van de 17e Assemblee van de Volkenbond.

Dolf Soeteman kwam samen met zijn broer Cornelis Maarten in 1936 vanuit Nederlands-Indië naar Wageningen om hun verdere schoolopleiding te volgen, Dolf woonde bij de familie van Vloten aan de Belmontelaan tot 1942 en bezocht de Rijks HBS en later de Handelsdagschool.
Dolf Soeteman vertrok op 15 oktober 1945 als oorlogsvrijwilliger naar Nederlands-Indië. Rang Sold. OVW.3 – 1 8 R.I. (oorlogsvrijwilliger bij het eerste bataljon van het achtste regiment infanterie) Mil.Onderdeel KL.
Hij overleed op 23 december 1946 aan zijn, in een hinderlaag opgelopen, verwondingen.

Tijdens de bezettingsjaren was het gezin Van Vloten actief in het verzet. Arnold Douwes en Max Léons kwamen met enige regelmaat in Wageningen bij de familie Van Vloten met meestal Joodse mensen die een onderduikplek zochten.
Veel onderduikers zijn via dit adres en via mw. van den Bergh-van Teijn op hun onderduikadres terecht gekomen.

Op 13 maart 1985 kregen O. van Vloten-van den Bergh en mw. J.M. van den Bergh-van Teijn (postuum), H. van Vloten en B. van Vloten in Hoogeveen de Yad Vashem onderscheiding uitgereikt.
Zij hadden Joodse en niet Joodse onderduikers onderdak verleend en gastvrijheid bewezen aan verzetsmensen die door de Duitsers als staatsgevaarlijk werden beschouwd o.a. Arnold Douwes en Max Léons.

Mw. J.M. van den Bergh-van Teijn overleed op 13 december 1944 in Heemstede.

Octavie van Vloten-van den Bergh staat vermeld op de Naamwand van het Monument voor de Gevallenen aan de Costerweg in Wageningen.

Op 17 september 2019 werd op het Ericaplein het Saharamonument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het bombardement op 17 september 1944 in de wijk Hamelakkers [Sahara  en Diedenweg]


Bronnen

Foto: E. van Vloten
Gemeentearchief Wageningen
register van overlijden 1944 no. 190.
“Bouwen en Bommen op de Wageningse Berg” R. A. R. Elders
Deel 1 & 2.
Mitswa en christenplicht
Bescheiden helden uit de illegaliteit
Max Léons & Arnold Douwes