Jetje Wolffers

Sobibor Gedenkplaats Foto: M. Slotboom-Bouwman
Sobibor Gedenkplaats
Foto: M. Slotboom-Bouwman

Rotterdam 10 januari 1898 – Sobibor 23 juli 1943

Jetje Wolffers werd geboren in Rotterdam, haar ouders waren Samuel Lion Wolffers en Roosje Blazer. Op 17 mei 1922 werd te Rotterdam het huwelijk gesloten tussen Jetje Wolffers en Frits Schrijver. De echtscheiding werd uitgesproken op 23-10-1936.

Jetje Wolffers was violiste/accordeoniste. Frits Schrijver was violist bij de Arnhemsche Orkest Vereniging en speelde altsaxofoon in dansorkestjes.

Uit een brief aan het hoofd Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters, betreffende aanmelding personen van geheel of gedeeltelijk joodschen bloede dd. 24-03-1941, bleek dat Jetje Wolffers tot 01-04-1941 verbleef aan het adres Hoogstraat 79 Wageningen, het Oranjehotel.
Zij was uitgeschreven uit het bevolkingsregister van Arnhem op 12-02-1941 V.O.W. en werd in Wageningen op 17 april 1941 uitgeschreven wegens vertrek naar Apeldoorn.

Jetje Wolffers werd op 7 juli 1943 in Kamp Westerbork geregistreerd en op 20 juli werd zij op transport gesteld en drie dagen later op 23 juli  vermoord in Sobibor.

Haar naam staat vermeld op de Naamwand van het Monument voor de Gevallenen aan de Costerweg in Wageningen.


Bronnen
Gemeentearchief Wageningen
Herinneringscentrum KAMP WESTERBORK