Lambertus Franciscus Anthonius Maria Sikken

Ben Sikken
Ben Sikken

BEN

Nijmegen 19 februari 1921 – Ede 26 september 1944

Ben Sikken werd geboren in Nijmegen en was een zoon van Hendrikus Johannes Maria Sikken en Irena Barbara Hendrika Bresser. Hij doorliep het lyceum in Rotterdam en Wageningen. In 1941 behaalde hij in Wageningen het einddiploma gymnasium.

Ben Sikken was één van de verkenners van de Groep Reynaert van de Geheime Dienst Nederland (G.D.N.) onder leiding van Leo Bonnike.
De verkenning van Duitse stellingen en gevechtseenheden en van de legerbewegingen op de bevoorradingswegen in het gebied tussen Rhenen, Renkum, Ede en Veenendaal werd door deze verkenners verricht.
Bij een herverkenning van Duitse stellingen en gevechtseenheden op de Wageningse Berg werd Ben op heterdaad betrapt. Na zijn arrestatie werd hij afgevoerd naar Ede, waar hij aan een zwaar verhoor werd onderworpen.
Zonder verdere vorm van proces werd hij doodgeschoten, waarna zijn lichaam 24 uur op straat heeft gelegen ter afschrikking van de bevolking.
Pas toen kregen medewerkers van het Rode Kruis toestemming het lichaam te begraven.
Ben Sikken werd herbegraven in Wageningen op 25 september 1945.

Vanaf 1939 tot aan zijn dood heeft Ben enkele honderden gedichten geschreven, waaruit in 1947 een selectie is gepubliceerd.
Deze bundel verscheen onder de naam ‘Nagelaten Gedichten’

In november 1987 werd in de wijk Hamelakkers de Ben Sikkenlaan onthuld.
Ben Sikken staat vermeld op de Naamwand van het Monument voor de Gevallenen.

Uit ‘Nagelaten Gedichten’

Avond aan de rivier.

Laat mij de zomeravond, en dit veerhuis hier,
dit schaduw-koel terras onder de oude bomen,
laat mij dit uitzicht op de spieg’lende rivier,
en ’t schouwspel van dit kalm verglijdend gaan en komen
der boten:lage aken, soms een donkre bark…
Nu lijkt dit land een droom: hoe edel, ongehavend
ligt ginds de Betuwe: een maatloos bloeiend park
onder de wolkenloze koepel van de avond…

En ‘k zie de wijde Rijn in ’t lieflijk perspectief
van golvend heuvelland der horizon vervloeien-
Mijn God, hoe machteloos heb ik dit landschap lief:
dit rijp azuren licht, dit zorgeloze bloeien…

Hoe wilde ik, dat ik steeds, als deze avond wijd
de mateloze stilte van Uw licht mocht drinken,
en zingen kon! Doch neen: breek op, hervat de strijd,
’t word nacht: dat slechts de taal der stalen wapens klinke.

Ben Sikken.
1921-1944

‘Avond aan de rivier’ werd voorgedragen door zijn neef en naamgenoot Ben Sikken tijdens de onthullingsceremonie op 20 september 2013 van de Naamwand Wageningse burgerslachtoffers 1940-1945 bij het Monument voor de Gevallenen aan de Costerweg in Wageningen.


Bronnen
Gemeentearchief Wageningen
Register van overlijden 1945 no. 7
Archief gemeente Ede
Register van overlijden 1944 no. 436
Veluwepost 21-09-1994. Ben Sikken door dr.ir P L Arens.
Familie Sikken.