Marlina Goldsmid

Marlina Goldsmid Foto: Wageningen1940-1945
Marlina Goldsmid
Foto: Wageningen1940-1945

Wageningen 11 mei 1866 – Wageningen 25 december 1943

Marlina Goldsmid werd geboren op vrijdag 11 mei 1866 ’s avonds om halfacht in de Waagstraat te Wageningen. Zij was de dochter van Simon Goldsmid en Heintje Salomons.
Op 10 juni 1860 vestigde het echtpaar Goldsmid-Salomons zich in Wageningen in de Boterstraat.

Op dinsdag 7 april 1903 beviel Marlina van dochter Sophia Hendrika, de geboorte werd aangegeven door de geneesheer Lammert Vinkenborg.
Heintje Salomons overleed 10 februari 1904 en werd begraven op de Joodse begraafplaats aan de Veerstraat.
In Wageningen werd op 21 april 1907 het huwelijk voltrokken van Marlina Goldsmid en Lazarus Cohen geboren in 1878 te ’s Hertogenbosch en wonende te Arnhem. Bij dit huwelijk werd dochter Sophia Hendrika erkend.
Dochter Anna Simone (Anneke) werd op 14 januari 1910 geboren.
Lazarus Cohen overleed op 6 april 1917 om 2.30 uur in zijn woning in de Boterstraat op 38 jarige leeftijd. Hij werd begraven op de Nieuwe Israëlitische begraafplaats.
Na het overlijden van haar man verhuisde Marlina met haar twee dochters naar de Heerenstraat. In 1922 verhuisde het gezin naar Hoogstraat 7, vervolgens naar de Heerenstraat 33a en de Beuningstraat 22.
In 1930 werd in Rotterdam kleinzoon George (Guus) geboren, de zoon van Anna Simone Cohen. Hij kwam op 20 april 1931 bij zijn grootmoeder Marlina in Wageningen wonen.

Evenals andere Joodse inwoners moesten ook zij zich in januari 1941 laten registreren in het bevolkingsregister van de gemeente op bevel van de Duitse bezetter.
De aanmeldingsplicht van personen van geheel of gedeeltelijk Joodschen bloede. Vo6 1941.
Vanaf 29 april 1942 waren alle Joodse inwoners verplicht de ster zichtbaar op hun kleding te dragen. Dochter Anneke en kleinzoon Guus vonden een onderduikplaats, Fietje bleef bij haar ernstig zieke moeder.

Fietje werd op 2 december 1943 geregistreerd in kamp Westerbork. Zij werd vermoord in Auschwitz.

HerinneringsSteen Marlina Goldsmid
HerinneringsSteen Marlina Goldsmid

Marlina Goldsmid, weduwe van Lazarus Cohen overleed, 77 jaar oud, op 25 december 1943 om 23.15 uur in haar woning Beuningstraat 22. Ze werd op 28 december 1943 begraven op de algemene begraafplaats en op 20 december 1945 herbegraven op de Nieuwe Israëlitische begraafplaats in Wageningen. Op haar graf is een herdenkingssteen geplaatst ter herinnering aan haar dochter Sophia Hendrika Cohen.

Ter nagedachtenis aan Marlina Goldsmid heeft de stichting Joods Erfgoed Wageningen en omstreken in 2012 een HerinneringsSteen geplaatst aan de Beuningstraat.

Marlina Goldsmid staat vermeld op de Naamwand van het Monument voor de Gevallenen aan de Costerweg.


Bronnen

Gemeentearchief  Wageningen
Geboorteakte 1866 no. 80.
Register van overlijden 1943 no. 249.
Met speciale dank aan de medewerkers van het archief.