Jan Houtlosser

Aula Gedenksteen
Aula Gedenksteen

Sijbekarspel 16 juni 1892
Wageningen 21 mei 1940

Jan Houtlosser trouwde op 25 maart 1920 te Boskoop met Cornelia Jacoba Booij. Hij werkte sinds 1 juli 1920 als amanuensis-conciërge aan het laboratorium voor microbiologie aan de Hesselink van Suchtelenweg. Het echtpaar woonde aan het Bergpad 5.

Tijdens de evacuatie van Wageningen op 10 mei 1940, bleef Jan Houtlosser vrijwillig in zijn laboratorium achter. Zijn vrouw Cornelia Jacoba Booij evacueerde samen met de Wageningse inwoners naar Zuid-Holland. Na haar terugkeer bleek dat Jan Houtlosser en Geert Wiebols werden vermist.

Op 20 mei 1940 om 18.00 uur stelde Nijhuis, klompenmaker wonende Eekmolenweg 17, de politie in kennis dat vermoedelijk op zijn land aan de Domeinweg burgers lagen begraven.
Op 21 mei om 10.00 uur werd een onderzoek ingesteld op een bouwland gelegen langs de Domeinweg en daar werd in een kuil, onder zand bedolven twee lichamen aangetroffen, die door de agent van politie H. Arnold onder toezicht van Dr. Koch zijn opgegraven.
Het bleken de lichamen van sinds enkele dagen vermisten J. Houtlosser en
G. L. W. Wiebols te zijn. Onderzoek naar de doodsoorzaak werd noch in de politiedagrapporten, noch in het politierapport vermeld.
Aangifte overlijden door H. Arnold op 24 mei 1940 akte 74.

Jan Houtlosser werd op woensdag 22 mei 1940 begraven op de algemene begraafplaats te Wageningen.

Zijn naam staat vermeld op de Gedenksteen in de aula van de Wageningse universiteit en op de Naamwand van het Monument voor de Gevallenen in Wageningen.

Op het verkeerde moment op de verkeerde plaats
Een onderzoek naar de verdwijning en de dood van twee medewerkers van het laboratorium voor microbiologie in mei 1940 door Dick de Wit.

 

 

Bronnen
Onderzoek(2004) en archief  A. L. N. Rietveld
Gemeentearchief Wageningen
Register van overlijden 1940 no.74