Gijsbertha Henrika Adriana Veenendaal

Saharamonument
17 september 2019

Wageningen 25 juli 1931 – Wageningen 17 september 1944

Gijsbertha Henrika Adriana Veenendaal werd tijdens het bombardement van 17 september 1944 op de wijk Hamelakkers (Sahara) dodelijk getroffen in de nabijheid van de Diedenweg.

Zij was de dochter van Adrianus Veenendaal en Gerdina Johanna Meurs [ verzetsmensen] en woonde aan de Vanenburgstraat 29.
Het gezin Veenendaal woonde op 26 maart 1943 aan de Julianastraat 143 te Wageningen. Tijdens de bominslag werd de woning zwaar beschadigd en moest worden afgebroken. Het gezin bleef ongedeerd en woonde tijdelijk elders en kon in de loop van 1944 de woning aan de Vanenburgstraat betrekken.

Na een dienst in de aula van de Landbouwhogeschool werd Gijsbertha Henrika Adriana Veenendaal werd op 21 september 1944 begraven op de algemene begraafplaats in Wageningen.

Haar naam staat vermeld op de Naamwand van het Monument voor de Gevallenen, zij werd tijdens de onthulling op 20 september 2013 herdacht met een witte roos.

Op 17 september 2019 werd op het Ericaplein het Saharamonument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het bombardement op 17 september 1944 in de wijk Hamelakkers [Sahara en Diedenweg]


Bronnen
Archief gemeente Wageningen
Register van overlijden 1944 no.200
Begraafregister
“Bouwen en Bommen op de Wageningse Berg”
R.A.R. Elders