Wilhelmina Paulina Draijer

Saharamonument, 17 september 2019

Tergal 19 juli 1885 – Wageningen 17 september 1944

Coenraad Hendrik Hermanus Snell

 Kidiri 16 juni 1884 – Wageningen 17 september 1944

Johan Rudolf Snell

Soemenep 30 november 1918 – Wageningen 17 september 1944

Henriette Francisca Alice Snell

Soemenep 21 september 1920 – Wageningen 17 september1944

Tijdens het bombardement op de wijk Hamelakkers ( Sahara )van 17 september 1944 werden de ouders en hun twee kinderen voor hun woning aan de Hamelakkerlaan 9 dodelijk getroffen.
Zij werden op 21 september begraven op de algemene begraafplaats te Wageningen.

Wilhelmina Paulina Draijer huwde in Batavia met Coenraad Hendrik Hermanus Snell. In Nederlands Indië werden hun vier kinderen geboren.

Het gezin Snell woonde vanaf 1921 vanuit Nederlands Indië met enige regelmaat in Den Haag.
Het gezin verhuisde in 1943 met de twee jongste kinderen naar Wageningen, aanvankelijk woonden ze aan de Ericalaan 3 en vanaf 20 mei 1943 aan de Hamelakkerlaan 9. De jongste zoon Han studeerde aan de landbouwhogeschool.

De oudste zoon Hendrik Johannes Pierre Snell geboren in Batavia op 19 maart 1911, sneuvelde als KNIL soldaat in Palembang op 29 juni 1945.
Hij werd begraven op het Ereveld Pandu in Bandung.

Wilhelmina Paulina Draijer staat vermeld op de Naamwand van het Monument voor de Gevallenen in Wageningen.

Tijdens de onthulling van het Saharamonument op 17 september 2019 werd zij en alle slachtoffers van het bombardement van 17 september 1944 herdacht.


Bronnen

Gemeentearchief Wageningen
Register van overlijden 1944 nrs.201 t/m 204
Gemeentearchief Den Haag gezinskaarten
“Bouwen en Bommen op de Wageningse Berg”
R.A.R. Elders.