Nicolaas Geert Poelstra

Nicolaas Geert Poelstra

Nico

Idaaderadeel 21 januari 1921 – Ladelund. 12 december 1944 Kdo. Ladelund, Neuengamme

Nicolaas Geert Poelstra was de zoon van Taeke Johannes Poelstra en Anna Bruinsma, hij was sinds het studiejaar 1938- 1939 ingeschreven aan Landbouwhogeschool in Wageningen en woonde bij W.J. de Vries aan de Oude Bennekomseweg 70.

In Dantumadeel werd in 1942 het huwelijk voltrokken tussen Nicolaas Geert Poelstra en Blijke van der Meer. Het echtpaar ging in oktober 1942 wonen in Bennekom aan de Julianalaan 22/ Hoogelaan 14.
Nico Poelstra heeft samen met Jan Hendrik Kremer in Wageningen het laboratorium voor grondonderzoek opgericht. Er waren twee medewerkers in dienst.

Op 8 mei 1943 werd Nicolaas Geert Poelstra door de SD gearresteerd wegens vermeende betrokkenheid bij het opblazen van de spoorlijn in Achterberg. Na tien dagen werd hij weer vrijgelaten. Buurman Piet Toxopeus werd op 7 mei 1943 door de SD gearresteerd. Hij belandde in kamp Vught.

Op 29 april 1944 werden Nicolaas Geert Poelstra en vriend en collega Jan Hendrik Kremer [beiden inwoners van Bennekom] op voorspraak van W.H. van den Brink, burgemeester van Wageningen door de SD gearresteerd wegens Jodenhulp.

Beiden belandden op 6 mei 1944 in kamp Amersfoort en werden op 11 oktober op transport gesteld naar Neuengamme.

Nicolaas Geert Poelstra overleed op of omstreeks 12 december 1944 in het buitenkamp Ladelund-Neuengamme. Hij werd begraven op het Neuer Friedhof KZ Anlage te Ladelund.

Nicolaas Geert Poelstra staat vermeld op de Gedenksteen in de Aula van Wageningen Universiteit en op de Naamwand van het Monument voor de Gevallenen aan de Costerweg in Wageningen.


Bronnen

Gemeentearchief Wageningen
Almanak uitgegeven door het Wageningsch studentencorps
Voor het jaar 1946