Jan van Harn

Jan van HarnWageningen 10 januari 1910 – Ede 29 november 1944

Jan van Harn, zoon van Godfried van Harn en Trijntje Zwart, was  sigarensorteerder van beroep. Na de evacuatie van Wageningen in oktober 1944 verbleef hij in Ede.

Jan en vele anderen werden door de Duitsers tewerkgesteld in de omgeving van het station van Ede voor het maken van stellingen
Tijdens een luchtaanval op hun werkterrein schuilden Jan van Harn, Jan Nicolaas Jochems, Hendrik Renssen en Marten Veenendaal in een loopgraaf.
De vallende bommen wierpen echter hun schuilplaats dicht en toen direct nog een tweede aanval volgde, duurde het geruime tijd voordat het reddingswerk ondernomen kon worden.
Het was te laat, want de vier tewerkgestelden bleken al overleden te zijn.

Jan van Harn werd herbegraven op 19 juli 1945 op de algemene begraafplaats te Wageningen.
Zijn naam staat vermeld op de Naamwand van het Monument voor de Gevallenen aan de Costerweg.


Bronnen

Gemeentearchief Ede
Register van overlijden 1944 no. 583
Gemeentearchief Wageningen
Register van overlijden 1945 no. 50.