Hendrik van Dam

Hendrik van Dam
Hendrik van Dam

Rhenen 26 september 1889 – Woudenberg 16 oktober 1942

Hendrik van Dam en Johannes Dolphijn waren lid van de Communistische Partij Nederland en gemeenteraadsleden in Wageningen
In juli 1940 werden beiden op last van de Rijkscommissaris Seyss-Inquart uit de raad gezet.
Na de februari staking van 25-26 februari 1941, tegen de anti-joodse maatregelen, werd door de Duitse bezetter de jacht op de communisten geopend.

Johannes Dolphijn werd op 25 juni 1941 gearresteerd en weggevoerd als ‘Nacht und Nebel’ gevangene. Eind mei 1945 bleek hij in kamp Dachau te verblijven.

Hendrik van Dam werd op 16 augustus 1942 in de omgeving van Amsterdam gearresteerd.
Na in diverse plaatsen gevangen te hebben gezeten volgde eind september de opsluiting in kamp Amersfoort.
Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort. Schutzhäftling H. van Dam. Block 2 B no. 1481

Uit een afscheidsbrief van 16 oktober 1942 aan zijn naasten blijkt dat Hendrik van Dam wist dat hij met 14 lotgenoten zou worden gefusilleerd.

Op diezelfde dag werden vijftien personen door de Nazi’s gefusilleerd in het Treekerbos te Woudenberg.
Deze moord staat bekend als Represaillemoord Bergzicht.
De executies waren bedoeld om acties van het verzet af te straffen.

De geëxecuteerden werden begraven in een massagraf, bedekt met ongebluste kalk.
In 1945 werden de lichamen opgegraven.
De exacte plaats van de vijftienvoudige moord is pas sinds 1991 bekend en in 1993 is er een monument geplaatst waar elk jaar op 16 oktober een herdenking plaats vindt.

Hendrik van Dam werd op 3 november 1945 herbegraven op de algemene begraafplaats te Wageningen.

In 1976 werden de stoffelijke resten overgebracht naar het Ereveld Loenen.
Raadslid J. v d Peppel diende op 2 februari 1946 een verzoek in om één van de straten in Wageningen naar het oud-raadslid van Dam te noemen.
Het verzoek werd niet gehonoreerd.

Hendrik van Dam staat vermeld op de Naamwand van het Monument voor de Gevallenen in Wageningen.

Herdenking Woudenberg


Bronnen

Gemeentearchief
register van overlijden 1952 no. 21
Diverse archieven