Juda Pinkhof

Auschwitz Gedenksteen Foto:collectie M.Slotboom-Bouwman
Auschwitz Gedenksteen
Foto: collectie M.Slotboom-Bouwman

Amsterdam 11 juli 1921 – Auschwitz 3 november 1942

Juda Pinkhof studeerde vanaf het studiejaar 1938-1939 Nederlandse landbouw aan de Landbouwhogeschool te Wageningen.
Hij woonde op kamer aan het Bowlespark bij de doopsgezinde predikant M. van de Vegte.
Juda vertrok op 24 september 1940 uit Wageningen en kwam via Beverwijk en Velsen terecht in Loosdrecht in één van de opleidingscentra, het jeugd-alijah-tehuis, van Palestina pioniers.
Palestina Pioniers waren jonge Joden die in de twintiger en dertiger jaren van de twintigste eeuw een landbouwopleiding volgden met het doel zich in Palestina  te vestigen.
Broer Menachem Pinkhof was jeugdleider in Loosdrecht.
In 1942 wilde een groep Palestina-pioniers naar Zwitserland vluchten, zij werden door verraad aan de  Belgische grens opgepakt en naar de Dossin kazerne in Mechelen gebracht.
Op 31 oktober 1942 werden zij vanuit Mechelen naar Auschwitz gedeporteerd.

Juda Pinkhof werd op 3 november 1942 in Auschwitz vermoord

Hij was de zoon van Sallie Pinkhof en Sophie de Beer.

Sallie Pinkhof overleed op 31 januari 1945 in het externkommando Oraniënburg  van het concentratiekamp Sachsenhausen.

Halfbroer Abraham Pinkhof overleed op 31 mei 1945 in Bergen Belsen.

Menachem Pinkhof overleefde de oorlog.

Juda Pinkhof staat vermeld op de Gedenksteen in de aula van de Wageningen universiteit en op de Naamwand van het Monument voor de Gevallenen aan de Costerweg.


Bronnen

Genealogie Pinkhof, Max van Dam
Stadsarchief Amsterdam, gezinskaarten
Gemeentearchief Wageningen, studentenregister.
Oorlogsgravenstichting, slachtofferregister