Jan Boes

Gezin Boes Magelang 7 augustus 1893 – Wageningen 28 oktober 1943

Jan Boes werd geboren in Nederlands Indië en studeerde medicijnen in Nederland. Na de afronding van zijn studie ging hij terug naar Indië en werkte daar als chirurg.
In 1936 kwam hij naar Nederland en vestigde zich in Wageningen als vrouwenarts en chirurg.

Jan Boes kreeg in 1939 een vaste aanstelling als geneesheer-directeur van Ziekenzorg, ondanks bezwaren tegen zijn politieke activiteiten, hij was ondermeer voorzitter van de Wageningse afdeling van de S.D.A.P.

In de oorlogsjaren zette de geneesheer-directeur zich volledig in om het beschadigde ziekenhuis niet alleen te repareren, maar ook om nieuwe en noodzakelijke verbouwingsplannen te realiseren.Vanaf september 1940 was dr. Boes als chirurg verbonden aan Oranje Nassau’s Oord.
Boes negeerde het bevel van de Rijkscommissaris voor Nederland  Seyss-Inquart, om bij de politie op te geven wie in het ziekenhuis waren opgenomen. Alle personen die met een schot, steek of slagverwonding werden opgenomen moesten direct worden gemeld bij de politie. Jan Boes speelde het hoog op, als het bestuur deze eisen inwilligde, nam hij onmiddellijk ontslag.

De in Duitse dienst werkende Cornelis Iprenburg werd op 21 oktober 1943 in de Kapelstraat neergeschoten door de verzetsman J.H. Kleijn. Hij overleefde de aanslag en werd in het ziekenhuis geopereerd door dr. Boes.
Zes dagen later werd Iprenburg doodgeschoten in het ziekenhuis door een toen onbekend gebleven bezoeker, nu weten we dat het H. Sijnja was.
De schutter ontkwam en dr. Boes werd intensief verhoord door de S.D.

Op 28 oktober ging Jan Boes, na een kort bezoek aan het politiebureau per fiets naar huis, toen hij de garagedeur aan de Hesselink van Suchtelenweg opende klonken er schoten. Hij werd getroffen door drie kogels kaliber 7.65 mm en werd gevonden door de landbouwkundige K.T. Wieringa. De opgeroepen  huisarts C.P. Burger stelde de dood vast en het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Zaterdag 30 oktober werd sectie verricht door de Leidse gerechtelijk geneeskundige dr. J.P.L. Hulst.

Jan Boes werd vermoord door twee Nederlandse leden van de SS G. J. Koopman en A. de Man die vanuit Arnhem naar Wageningen waren gestuurd. Oberstürmführer Huhn, die de moord had geënsceneerd leidde het onderzoek naar de dood van Boes.

Boes was het slachtoffer geworden van een ‘Silbertannemoord ‘, een methode die in 1943 was ontwikkeld door Rauter. Terreur tegen NSB-ers en Duits gezinden  werd beantwoord met tegen-terreur.
Voor elk Duits of Duits gezind slachtoffer werden vooraanstaande burgers vermoord.
Nederlandse SS’ers werden belast met deze moorden in opdracht van de Sicherheitsdienst

Onder grote belangstelling vond de crematieplechtigheid van Jan Boes plaats in het crematorium te Driehuis.
Jan Boes was gehuwd met Johanna Cornelia Booden. Het gezin had twee kinderen.

Ter nagedachtenis aan Jan Boes werd op 26 januari 1946 de Berglaan veranderd in Dr. Boeslaan.

Jan Boes staat vermeld op de Naamwand van het Monument voor de Gevallenen in Wageningen.


Bronnen

Gemeentearchief Wageningen
Akte van overlijden 30 oktober 1943 nr. 211

OPROEP: Reliëf Jan Boes