Gèza Berger

Gèza BergerBoedapest 2 augustus 1892 – Auschwitz 30 september 1942

Gèza Berger werd in Boedapest, Hongarije geboren. Hij was de zoon van Moritz Berger en Paula Breslauer.

De overlijdensakte van Gèza Berger vermeldt overleden 30 september 1942. Een overlijden bij benadering. Pas in de jaren negentig werden de Totenbücher van Auschwitz ontdekt in Russische archieven. Daaruit blijkt dat Gèza Berger reeds op 21 augustus 1942 was vermoord.

In 1919 vestigde Gèza Berger zich in Groningen en op 16 februari 1922 werd hij inwoner van Wageningen.
Zijn beroep was scheikundige, hij was verbonden aan het Laboratorium voor Organische scheikunde van de Landbouwhogeschool.
Op 28 december 1923 vond te Wageningen het huwelijk plaats tussen Gèza Berger en Annette Vos een onderwijzeres uit Groningen.
Het echtpaar verhuisde in september 1924 naar Heelsum, Utrechtseweg 9. In 1927 werd hun zoon geboren.
In februari 1931 verhuisde Annette Vos met hun zoon naar Amsterdam, Gèza Berger vestigde zich in Wageningen.

Op bevel van de Duitse bezetter werd hij, Joods zijnde, op 22 november 1940 in zijn functie geschorst en op 1 maart 1941 ontslagen als scheikundige aan de Landbouwhogeschool.
Per 1 september 1941 verhuisde Gèza Berger naar Amsterdam, Weteringschans 65 bv. Begin juni 1942 werd hij gearresteerd en op 6 juni overgebracht naar kamp Amersfoort en vandaar op 16 juli 1942 op transport gesteld, via Hooghalen, naar Auschwitz.

HerinneringsSteen Gèza Berger
Herinneringssteen Gèza Berger

Gèza Berger staat vermeld op de Gedenksteen in de Aula van de Landbouwhogeschool en op de Naamwand van het Monument voor de Gevallenen.

Zie ook: Gèza Berger, scheikundige

De stichting Joods Erfgoed Wageningen en omstreken heeft ter nagedachtenis aan Gèza Berger een HerinneringsSteen geplaatst aan de Bassecour ongeveer op de plaats van het voormalige  laboratorium voor Organische scheikunde van de Landbouwhogeschool.


Bronnen

Henk Werk  Vos genealogie
RHC Groninger archieven
Gemeentearchief Wageningen