Jan Visser

Gedenkplaats kamp Vught
Gedenkplaats kamp Vught

Wageningen 10 juli 1904 – Vught 16 februari 1943

Jan Visser was landbouwer en woonde met zijn bejaarde hulpbehoevende vader Johannes aan de Westerhofseweg 60 in Wageningen. Jan Visser werd gearresteerd op 7 oktober 1942 verdacht van clandestien slachten.
Aan huis slachten was voor 1940 een normaal gebeuren, tijdens de Duitse bezetting werden de huisslachtingen opeens clandestiene slachtingen en ten strengste verboden.

Met zeven anderen werd hij ’s avonds laat door Wageningse politieagenten gearresteerd en op 8 oktober op transport gesteld naar het Sondercommando “Clandestiene Slachtingen” van de Sicherheits Dienst in Den Haag.

Jan Visser kwam via Kamp Amersfoort op 13 januari 1943 terecht in Kamp Vught. De gevangenen uit kamp Amersfoort waren ondervoed en erg slecht behandeld.
Begin 1943 was Kamp Vught nog niet klaar, de gevangenen moesten hard werken om het kamp enigszins bewoonbaar te maken.
Ook hier waren de omstandigheden slecht, weinig of geen voedsel, vervuild water, geen beschutting tegen de winterse koude.

Jan Visser overleed op 16 februari 1943 om 6.30 uur aan uitputting.

Zijn naam staat vermeld op de Naamwand van het Monument voor de Gevallenen in Wageningen.


Bronnen
Gemeentearchief Wageningen
Register van overlijden 1946 no. 175.