Antonius Marie Cornelis Dolk

Ton DolkTON

Rotterdam 3 maart 1919 – Rhenen  20 september 1944

Ton Dolk woonde met zijn ouders sinds 6 augustus 1940 in Wageningen en was student aan de Landbouwhogeschool. Hij was een zoon van Petrus Jorus Marie Dolk en Hermine Antonia Maria Zoetmulder.
Ton Dolk was actief in het (studenten) verzet. Hij woonde in de zomer van 1942 aan de Dijkstraat 13 te Wageningen. Op 2 oktober 1942 vertrok Ton naar de gemeente Renkum, hij woonde bij de familie v. d. Kamp aan de Bokkedijk 10 (steenfabriek v. d. Loo) in Renkum.

Uit het gedenkboek 1940-1945 van de Katholieke Academische Gemeenschap, Sanctus Franciscus Xaverius Wageningen het volgende:

Ton Dolk was al sinds september 1944 vermist.

Tijdens de verwarring ontstaan na de landing van de Airbornes bij Renkum schijnt hij door de Wehrmacht opgepikt te zijn, waarna niemand meer iets definitiefs over hem weet te vertellen.
De oorlogstijd bracht hem vaak in gevaar. Haalde de één of ander iets uit wat de bewindsvoerders uit die dagen niet aanstond, dan werd er niet lang gezocht en Ton Dolk heeft op die manier een aardig tijdje in de Arnhemse Koepel opgeknapt.
Mager en vol werklust kwam hij dan terug.
Men vertelt dat de SS hem gevangen nam toen hij van Wageningen uit in Nederlands legeruniform de Engelse linies trachtte te bereiken.
Hij stierf voor zijn vaderland en ruste, ergens begraven als een onbekend soldaat, in vrede.

Antonius Marie Cornelis Dolk staat vermeld op de Gedenksteen in de aula van de Wageningen universiteit en op de Naamwand van het Monument voor de Gevallenen in Wageningen.


Bronnen

De geschiedenis van de Landbouwuniversiteit Wageningen J van der Haar.
Gedenkboek 1940-1945 van de Katholieke Academische Gemeenschap.
Gelders Archief, G. Maassen
Oorlogsgravenstichting.
Almanak 1947 Wageningsch Studenten Corps
Archief gemeente Rotterdam