Julianastraat 34

Julianastraat 34
Wageningen 1940-1955

Een familieverhaal over de 40-er en 50-er jaren van de vorige eeuw in Wageningen.

Enkele jaren geleden kwam er uit een oude beschimmelde tas verloren gewaande familiefoto’s en documenten te voorschijn. Vooral de turbulente oorlogsjaren en de daarop volgende jaren van wederopbouw in Wageningen en omgeving kwamen tot leven.

Tja die oorlog.

Die tijd 1940-1955 in de Julianastraat, gezien door de ogen van een kind. Soms glashelder, soms als flarden door een mist, soms met blinde vlekken.
Het kleine huis aan de Julianastraat 34 als middelpunt in het verhaal over het begin van de oorlog in 1940, de evacuatie en de opvang in de zomer van 1940 van Rotterdamse kinderen. De ouders boden onderdak aan vele Joodse onderduikers. Het was nooit ‘teveul’.

De contacten met de vele familieleden van zowel vaderskant als moederskant (Opheusden)worden uitvoerig beschreven.
Het dagelijkse leven in de oorlogsjaren inclusief de schooltijd op de Julianaschool zijn voorzien van veel foto’s. Ook in de naoorlogse periode was het kleine huis aan de Julianastraat 34 vol met de opvang van de vier kinderen Weinreb.
Het is een fraai familieboek geworden het geeft een verrassende inkijk in het dagelijks leven van een kind in oorlogstijd en de naoorlogse wederopbouw met het levensgevaarlijke kattenkwaad.


Julianastraat 34

Auteur: Henk Slotboom
Grafische verzorging: Wilma Spronck
Druk: Onlyprint Landgraaf
Uitgave in eigen beheer
Mei 2015

Het boek ‘Julianastraat 34’  is niet meer verkrijgbaar