Een eerlijcke plaets

Memorboek van Joods Wageningen en omgeving

A.G. Steenbergen

In dit Memorboek wordt over de periode van de 16e tot en met de 20e eeuw verhaald over vele niet eerder gepubliceerde zaken en over een aantal eerder verschenen teksten die voor dit Memorboek zijn bewerkt en aangevuld met nieuwe gegevens.

Het initiatief voor deze uitgave werd genomen door de stichting Joods Gedenkteken Wageningen en omgeving.

De hoofdtitel ‘Een eerlijcke plaets’ is ontleend aan het octrooi uit 1668 waarin de bank van leninghouder Isaac Adolphs een eerlijcke plaets in de zandafgraving aan de oostzijde van de stad werd toegezegd om als begraafplaats te dienen.

Het Memorboek bevat vele namen van Joden die hier woonden, werkten en actief waren in de kille, ook de namen van hen die tijdens de Shoah gedeporteerd werden en niet terug keerden.


Een eerlijcke plaets

Memorboek van Joods Wageningen en omgeving
A.G. Steenbergen
2002 Stichting Joods Gedenkteken Wageningen
ISBN 90 9016386 7
Ontwerp omslag en grafische verzorging:
Ontwerpbureau GOW, Wageningen
Drukwerk: Grafisch Service Centrum Van Gils B.V. Wageningen