Capitulatie

De officiële capitulatie besprekingen begonnen op zaterdagmorgen 5 mei om 11.00 uur in Hotel "De Wereld". Dit eerste contact tussen luitenant-generaal Foulkes en de Duitse Chef-Staf Generaal Reichelt werd bijgewoond door de chef-staf brigade-generaal  Kitching, Prins Bernhard (als vertegenwoordiger van de Binnenlandse Strijdkrachten) en een tolk. Reichelt kreeg de opdracht om 16.00 uur met zijn superieur Generaal Blaskowitz terug te komen.

Op diezelfde middag om 16.00 uur kwamen beide partijen opnieuw bijeen in de gelagkamer van het zwaar beschadigde Hotel "De Wereld", nu voor de definitieve ondertekening van de documenten door luitenant-generaal C. Foulkes (als bevelhebber van het 1ste Canadese legerkorps) en J. Blaskowitz (als commandant van het Duitse 25e Leger in de 'Festung Holland'). Generaal Foulkes deelde hierbij mee, opdracht te hebben van veldmaarschalk Montgomery om Blaskowitz de capitulatie-voorwaarden voor alle Duitse strijdkrachten in noordwest-Europa voor te lezen.

In principe was de capitulatie een feit met een "Jawohl" van generaal Blaskowitz. De besprekingen over het concept van de capitulatie-overeenkomst maakten het echter nodig, dat een nieuw document moest worden samengesteld. Hiervoor was een schrijfmachine nodig, maar in de verwoeste stad bleek er geen voorradig. De ondertekening van het definitieve document had daardoor de volgende dag pas plaats in de Aula van de Landbouwhogeschool, naast Hotel De Wereld, op zondagmiddag 6 mei om 17.00 uur.

Ooggetuigenverslag Piet Wondergem

Als lijfwacht en vertrouwenspersoon van prins Bernhard, hoorde Piet Wondergem uit de eerste hand hoe moeizaam de onderhandelingen verliepen. Bovendien was de samenwerking tussen de Engelse en Canadese legerleiding verre van optimaal. Hij onthult welke dreiging de Duitse troepen in het westen van Nederland boven het hoofd hing als zij zich niet wilden overgeven.

Copyright De Casteelse Poort | Deze video is vervaardigd t.b.v. vertoning in museum De Casteelse Poort

Ooggetuigenverslag George Molnar

Het was een onvoorwaardelijke overgave. Zowel de Duitse generaal Blaskowitz als de Canadese generaal Foulkes werden bijgestaan door een eigen tolk. George Molnar was laag in rang maar zat naast Foulkes en had de dag van zijn leven. De onderhandelingen verliepen koel en zakelijk. De grootste zorg van de Duisters was de veiligheid van hun eigen troepen.

Copyright De Casteelse Poort | Deze video is vervaardigd t.b.v. vertoning in museum De Casteelse Poort

Onderhandelingen over de Duitse overgave (zonder geluid)

1 reactie op “Capitulatie”

Plaats een reactie