Reliëf dr. Jan Boes

 

 

Oproep:

Waar is het reliëf van dr. Jan Boes gebleven?

 

Op 14 januari 1958 werd het door J. Sikken vervaardigde reliëf van dr. Jan Boes aangeboden aan het ziekenhuis Ziekenzorg in Wageningen.
Het reliëf  werd geplaatst in de bezoekershal van het ziekenhuis aan de Generaal Foulkesweg.

Dr. Jan Boes was sinds 1936 als chirurg werkzaam in het ziekenhuis en vanaf 1939 als geneesheer-directeur tot 28 oktober 1943, de avond waarop hij werd vermoord.

Het ziekenhuis verhuisde in 1974 naar een nieuwe locatie met een nieuwe naam Pieter Pauw ziekenhuis aan de Scheidingslaan. Het reliëf van dr. Boes verhuisde mee en werd geplaatst in de gang naar het operatiecomplex.
Het oude (complete) straatnaambord van de dr. Boeslaan werd in 1987 tegenover het reliëf geplaatst.

Na de opening van het ziekenhuis De Gelderse Vallei in Ede in september 2000 werd het Pieter Pauw ziekenhuis in Wageningen gesloten.

Bleef het reliëf van dr. Boes achter of is het meeverhuisd naar Ede?

In 2008 werd begonnen met de sloop van het Pieter Pauw ziekenhuis aan de Scheidingslaan.
In 2013 werd de sloop van het voormalige ziekenhuis Ziekenzorg aan de Generaal Foulkesweg voltooid

Navraag bij het ziekenhuis De Gelderse Vallei in Ede leverde niets op.

Waar is het reliëf van dr. Jan Boes gebleven?

Jan Boes