Onthulling Levenslicht Wageningen

Joods monument
Levenslicht

Zondagavond 26 januari 2020 werd aan de Walstraat in Wageningen het tijdelijke monument Levenslicht onthuld door burgemeester Van Rumund en professor Elzas, voorzitter van De Stichting Joods Erfgoed Wageningen.

Voorafgaand aan de onthulling was er een toespraak van burgemeester Van Rumund die het verhaal vertelde van het Joodse gezin Van der Woude. De kinderen Louk en Jettie waren geboren en getogen Wageningse kinderen, ze werden verbannen van hun school, moesten samen met de ouders onderduiken en kwamen via Westerbork terecht in Auschwitz waar ze evenals hun ouders werden vermoord.
De stenen van het Levenslicht ademen in licht en symboliseren daarmee dat de herinnering aan de slachtoffers in leven moet blijven.
Laat het Levenslicht ook het teken zijn dat we eeuwig waakzaam moeten zijn en zorgen dat het nooit weer gebeurt. Voor de toekomst van Wageningse kinderen, Joodse kinderen, Roma kinderen, Sintikinderen, alle kinderen.

Prof. Elzas vertelde in zijn toespraak het lot van al degenen die in de vernietigingskampen terecht kwamen maar ook van de vele ontberingen die de overlevenden moesten doorstaan.
In onze moderne maatschappij zijn mensen voor velen gewoon ‘data’ geworden. Dat is niet van gevaar ontbloot. Kijk maar naar Auschwitz, daar werden mensen gelabeld, ontmenselijkt en omgezet in getallen die ze op hun armen getatoeëerd kregen.
Vertaald naar nu: het is de hoogste tijd meer afstand te nemen van onze elektronische isoleercel en weer te handelen als ware medemensen.

Beide toespraken waren zeer ontroerend en indrukwekkend.

De muzikale omlijsting werd verzorgd door Gilad Nezer, voorzanger van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam.
Na het uitspreken van de Kaddisj was de onthullingsplechtigheid ten einde.