Adoptie Joods monument De Levenspoort

 

 

Vrijdag 22 april 2016 vond de adoptieoverdracht plaats van het Joods monument De Levenspoort aan de Walstraat door leerlingen van groep 7 en 8 van de Margrietschool. Sinds de onthulling op 4 mei 2000 ‘verzorgen’ leerlingen van de Margrietschool dit monument middels een jaarlijkse adoptieoverdracht.

Adoptieoverdracht De Levenspoort door leerlingen Margrietschool

Voorafgaande aan deze overdracht had de voorzitter van Joods Erfgoed Wageningen prof. ir. M.S. Elzas maandag 18 april  een gastles gehouden voor groep 7 en 8 van de Margrietschool.

Tijdens een korte ceremonie herdachten de leerlingen samen met burgemeester van Rumund, leden van de Stichting Joods Erfgoed Wageningen en andere belangstellenden de Joodse medeburgers uit Wageningen en omgeving die tijdens de Duitse overheersing in de jaren 1940-1945 werden gedeporteerd en vermoord.

Burgemeester van Rumund en de vicevoorzitter van Joods Erfgoed Wageningen mw. Madelon Bino – Meijers hielden een toespraak waarin werd benadrukt hoe belangrijk herdenken is. Dat het verleden onlosmakelijk verbonden is met het heden en de toekomst èn dat door het leggen van herinneringssteentjes letterlijk een steentje wordt bijgedragen aan een toekomst in vrijheid.
Door de leerlingen werden zelfgemaakte gedichten en verhaaltjes voorgedragen en legden zij steentjes en Margrietjes bij het monument.

Na deze plechtigheid vertrokken alle aanwezigen naar de oude Joodse begraafplaats  [Regionale Israëlitische Begraafplaats] aan het Kerkhofpad voor een kort verhaal over deze begraafplaats verteld door Jaap Meijer.

Vervolgens werden de leerlingen en begeleiders ontvangen in hotel De Wereld. Daar ontvingen de leerlingen van groep 8 de oorkondes en fakkels en vond de overdracht plaats naar groep 7.

De leerlingen mochten na het officiële gedeelte vragen stellen aan Henk van de Beek voormalig marineofficier, hiervan werd gretig gebruik gemaakt.

De adopties worden – namens de gemeente Wageningen – georganiseerd door mw. K.R. Takkenkamp.