Vught

Kamp Vught ( SS Konzentrationslager Herzogenbusch) was tijdens de Tweede Wereldoorlog het enige SS concentratiekamp buiten Duitsland.

Kamp Vught Hoofdgebouw
Kamp Vught Hoofdgebouw

In 1942 werd er begonnen met de bouw van het kamp.

De eerste uitgehongerde gevangenen kwamen in januari 1943 uit kamp Amersfoort, het kamp was nog niet af dat mochten de gevangenen zelf afbouwen.

Tussen januari 1943 en september 1944 werden ruim 31.000 mensen voor korte of langere tijd opgesloten in het kamp, waaronder gijzelaars, verzetsmensen, politieke gevangen en 12.000 Joden. In het kamp vonden 749 mannen, vrouwen en kinderen de dood door honger, ziekte en mishandeling. Op de fusilladeplaats werden 329 gevangenen geëxecuteerd.

Kamp Vught beschikte over werkplaatsen van Philips en over een vliegtuigsloperij. Ook werden gevangenen buiten het kamp tewerkgesteld o.a. bij Moerdijk.

Kindermonument Teus van den Berg-Been
Kindermonument
Teus van den Berg-Been

Berucht zijn de ‘kindertransporten’. Op zaterdag 5 juni 1943 wordt bekend gemaakt dat alle Joodse kinderen weg moeten uit het kamp. Op zondag 6 juni vertrekken de kinderen van 0 tot 3 jaar met hun moeder, de volgende dag de kinderen van 4 tot 16 jaar met hun vader of moeder.
Alle 1269 kinderen en hun ouders werden vermoord in Sobibor.

Bij het KINDERGEDENKTEKEN  worden elk jaar in juni de transporten herdacht.

Op 5 september 1944 werden de gevangenen, vrouwen en mannen uit het kamp op transport gesteld. De vrouwen naar Ravensbrück, de mannen naar Sachsenhausen.

Elk jaar in september worden in Vught deze transporten herdacht in het Reeburgpark bij het Sachsenhausenmonument.

Nationaal Monument Kamp Vught werd opengesteld voor het publiek op 18 april 1990.