Harmen Meurspad

 

In Wageningen is, in de wijk Kortenoord, een pad naar de kunstschilder Harmen Hermanus Meurs genoemd. Medio 2011 zijn deze straatnamen vastgesteld door de
gemeente Wageningen. Het thema is kunstenaars die een binding hebben met Wageningen.

Het Harmen Meurspad is een groen slingerpad door de wijk.

Harmen Meurspad Kortenoord Wageningen
Harmen Meurspad
Kortenoord Wageningen

Harmen Hermanus Meurs werd op 17 januari 1891 aan de Nudewal  [Walstraat] in Wageningen geboren, hij overleed op 16 november 1964 in Ermelo Speuld. Zijn ouders zijn Jan Jacob Meurs, huisschilder en Johanna Sachteleben.

Harmen Meurs was vanaf 1905 leerling bij Louis Raemaekers en August Falise. Op 15 jarige leeftijd trad hij in dienst bij de Phylopathologische Dienst van de Landbouwhogeschool als tekenaar /aquarellist van de verschillende stadia van plantengroei en –ziekten. In Amsterdam volgde hij van 1909 tot 1912 de avondopleiding van de Rijksschool voor Kunstnijverheid en de Rijksacademie voor beeldende kunsten.

Later werkte Meurs als schilder, leraar, graficus, grafisch ontwerper, linosnijder, lithograaf en tekenaar in Amsterdam. Meurs was sociaal bewogen, communist en een fel tegenstander van het nationaalsocialisme en gaf daar al 1936 uiting aan in zijn werk zoals ‘Protest’ tegen de Naziterreur.
Tijdens de Duitse bezetting weigerde Meurs lid te worden van de Duitse ‘Reichskulturkammer’  [Kultuurkamer] en kreeg een beroepsverbod.
Hij trok zich terug uit het kunstenaarscircuit en woonde met zijn Joodse vrouw, de schilderes Berthe Edersheim tijdens de bezettingsjaren in Putten.
Na 1945 verbleef hij enige tijd in Spanje en Frankrijk en bleef schilderen tot zijn dood in 1964.

Bronnen:
Gelders Archief
Gids Burgerlijker Stand
St. tot Expl. v.h. Rijksbureau van Kunsthistorische Documentatie.
Gemeentearchief Wageningen.