Adoptie Joods monument De Levenspoort

Joods monument
De Levenspoort

Op de internationale Holocaust Memorial Day – 27 januari 2020- vond in Wageningen de adoptieoverdracht plaats van het Joods monument ‘De Levenspoort’ door de leerlingen van groep 7 en 8 van de Margrietschool.

Tijdens zijn toespraak stond burgemeester Van Rumund stil bij het overlijden op 9 januari 2020 van de kunstenares Yettie Elzas van ‘De Levenspoort’.

Verschillende leerlingen lazen hun zelfgemaakte gedichten voor.

De tweede toespraak werd gehouden door Jaap Meijer namens de Stichting Joods Erfgoed Wageningen, hij vertelde over het gezin Van der Woude, hun kinderen Louk en Jettie, de zussen Cohen en de dwangarbeiders in Wageningen tijdens de laatste oorlogsmaanden.

Aan het einde van de plechtige overdracht werden de 71 namen voorgelezen die zich in een koker in het monument bevinden.

 

Adoptieoverdracht Joods monument De Levenspoort

Na deze plechtigheid vertrokken de leerlingen en hun begeleiders naar de Regionale Israëlitische begraafplaats aan het Kerkhofpad, in Wageningen beter bekend als de Oude Joodse begraafplaats aan de Jodenhuch.

Voor de uitreiking van het diploma en de fakkel werden de leerlingen door burgemeester Van Rumund ontvangen in Hotel de Wereld.