Wagenings Lyceum Plaquette

Plaquette 1951
Plaquette 1951

De onthulling van de plaquette vond plaats op vrijdag 4 mei 1951 in het gebouw van het Wagenings Lyceum  aan de Wilhelminaweg.
De onthulling werd verricht door M.C. van der Veen-Rookmaaker, echtgenote van de toenmalige rector dr. D.van der Veen.

De voorzitter van de commissie van initiatiefnemers, drs. C. Buitenweg, memoreerde tijdens de onthulling, dat dit gedenkteken niet alleen zij die in 1940-1945 omgekomen waren herdacht werden, maar ook zij die in Indonesië het leven lieten. Bovenaan de plaquette staat de naam van de in Auschwitz vermoorde leraar Alexander van der Woude.  Op de plaquette staan leerlingen en vele oud-leerlingen die ver voor 1940 de school bezochten.

Toen de school in 1967 verhuisde naar de nieuwbouw aan de  Hollandseweg  kreeg de plaquette een plaats in de bovenhal.

In januari 2007 verhuisde de school opnieuw naar de naastgelegen nieuwbouw. Aanvankelijk was het niet de bedoeling de plaquette mee te verhuizen, maar na vele protesten kwam de schoolleiding tot inkeer.

In de loop der jaren veranderde de school haar naam in Regionale Scholengemeenschap Het Pantarijn.

Op 11 mei 2007 werd de plaquette opnieuw onthuld door mevrouw M.C. van der Veen- Rookmaaker op de derde verdieping van het nieuwe schoolgebouw.