Nationaal Bevrijdingsmonument

Nationaal Bevrijdingsmonument
Nationaal Bevrijdingsmonument

Het Nationaal Bevrijdingsmonument is een bronzen beeld van een mannenfiguur die zijn armen ten hemel heft.

De grondgedachte van het monument is die van verlossing uit een groot gevaar en de dankbaarheid die hierop volgt.
De leeuwen op de sokkel symboliseren het brute geweld. De verloste mens stijgt daarboven uit. De bronzen figuur is 2.27 m.
Het beeld is geplaatst op een natuurstenen sokkel met in reliëf een aantal leeuwen. Voor de vervaardiging van de sokkel is graniet van de Zweedse westkust, Hunnebostrand genaamd, gebruikt.

Het monument is 5.50 meter hoog, 1 meter breed en 1 meter diep.
De sokkel is 2.80 meter hoog.

Het monument draagt de volgende inscripties:

Verlos mij uit der leeuwen muil
Zo zal ik Uwen naam mijne broederen vertellen
In het midden der gemeente zal ik U prijzen
Psalm 22: 22,23

Gij, die voorbij gaat, denkt gij vaak genoeg
Hoe was uw lot als niet, die dag in Mei
Gebreideld werd, wiens klauw en beet U sloeg?
Toen is Uw land bevrijd!
Ook Gij ! Ook Gij !
Prof. dr. E. L. Smelik

Tijdens de vergadering, op 22 januari 1982, van het Nationaal Comité Herdenking Capitulatie 1945 werd besloten om bij de jaarlijkse herdenking bij De Wereld ook de capitulatie van Japan te herdenken.

Onderstaande inscriptie werd door Han Richters aangebracht.

Na de capitulatie op 15 augustus 1945 van Japan werd 2 september 1945 aan boord van de USS Missouri in de baai van Tokio het dokument van de overgave aan de geallieerden mede
ondertekend door luitenant-admiraal C.E.L. Helfrich namens het Koninkrijk Der Nederlanden

Vanaf 13 september 1951 tot 29 maart 1995 stond Het Nationaal Bevrijdingsmonument op het driehoekige pleintje bij de Generaal Foulkesweg en  de Veerstraat.
Het plein voor Hotel de Wereld werd opnieuw ingericht en het monument werd vijf meter in westelijke richting verplaatst. Het plein kreeg op 5 mei 1995 de naam 5 Meiplein.

Al in 1945 begon een comité onder voorzitterschap van prof. H.J.C. Tendeloo plannen te maken om te komen tot het oprichten van een landelijk capitulatiemonument. Hiervoor werd geld ingezameld bij de Wageningse bevolking. In 1946 werd de naam van het monument veranderd in Vredesmonument. Uiteindelijk werd gekozen voor het Nationaal Bevrijdingsmonument.

De totale kosten voor het monument bedroegen f 28.618.67. Van het Nationaal Fonds voor Oorlogs- en Vredetekens beheerd door de Nationale Monumentencommissie voor Oorlogsgedenktekens werd een bijdrage van f 25.000.00 ontvangen. De overige uitgaven werden betaald door het comité.
Ontwerper: Han Richters
Bronsgieter: A. Binder, Haarlem
Onthulling: 13 september 1951

 

Bronnen
Nationaal Bevrijdingsmonument Wageningen
H. Veenman en Zonen, Wageningen 1952
“Achteraf bekeken” Ad Rietveld
Veluwepost 10-05-1995
Gemeentearchief Wageningen