Inzenden

Aanvullingen op bestaande verhalen / ooggetuigenverslagen over de oorlog en het verzet in Wageningen kunt u onderaan de betreffende verhalen inzende.

Uw verhaal / ooggetuigenverslag

 • Iedereen kan een verhaal insturen, mits dit betrekking heeft op Wageningen.
 • Een verhaal is ca. 500 woorden.
 • Verhalen worden voor publicatie op de site beoordeeld en geredigeerd door de redactie.
 • De redactie kan besluiten dat een verhaal niet wordt geplaatst.
 • Geef zo exact mogelijk aan wanneer een verhaal zich afspeelt.
 • Locatie: vul hier een zo precies mogelijke plaatsbepaling in.

Afbeeldingen

 • Maak een duidelijk onderschrift in het open tekstveld, of stuur een Word document met de begeleidende teksten mee. Er kunnen meerdere afbeeldingen worden toegevoegd en iedere afbeelding heeft plaats voor een eigen onderschrift.
 • Maak geen gebruik van foto’s van professionele fotografen of foto’s op het internet zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende (d.w.z. de persoon bij wie het auteursrecht ligt). Foto’s van internet downloaden en op de site zetten is niet toegestaan.

  U kunt hieronder foto's of tekstbestanden uploaden:

  Upload 1
  Upload 2
  Upload 3
  Upload 4
  Upload 5

  Privacy en Persoonsgegevens

  Stichting Cultuur in Wageningen gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. Contactgegevens worden alleen gebruikt indien er vragen zijn over het verhaal. De contactinformatie wordt niet aan andere organisaties ter beschikking gesteld tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gevraagd en verkregen.

  Auteursrecht

  Met het insturen van uw verhaal krijgt stichting Cultuur in Wageningen toestemming tot: vertoning of te wel openbaarmaking, om de verhalen te hergebruiken voor tentoonstellingen of onderzoek met behoud van persoonlijkheidsrecht. Stichting Cultuur in Wageningen zal bij gebruik van een verhaal bronvermelding toepassen en het verhaal zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat hergebruiken.

  Het is niet toegestaan afbeeldingen te plaatsen waarvan u zelf niet de rechten heeft. Afbeeldingen waarop rechten van derden rusten worden verwijderd.
  De redactie kan te allen tijde geplaatste bijdragen aanpassen of verwijderen.
  De auteur plaatst geen bijdragen waarvan hij niet over het recht beschikt deze toegankelijk te maken volgens welke wet, regeling, of contractuele of fiduciaire relatie dan ook.

  Het publiceren of hergebruiken van het materiaal van deze website zonder toestemming van de rechthebbende(n) is verboden. Zie ook disclaimer