Het Monument voor de Gevallenen

1940 - 1945 in dankbare herinnering aan allen die hun leven lieten voor het vaderland 3 - 5 1946
1940 – 1945
in dankbare herinnering
aan allen die hun leven
lieten voor het vaderland
3 – 5 1946

Begin mei 1946 werd aan de Nieuwe Weg (nu Costerweg) door een zestal leden van de Gemeenschap Oud Illegale Werkers (GOIW) een eenvoudig houten kruis opgericht ter nagedachtenis aan alle tijdens de tweede wereldoorlog omgekomen Wageningse inwoners.

Deze plek was uit praktische overwegingen gekozen even buiten de binnenstad bij een kruispunt en dus goed zichtbaar. In de binnenstad was geen goede plaats beschikbaar, de opbouw werkzaamheden waren in volle gang.

Vernieuwing monument

Op 15 september 1952 stelde burgemeester en wethouders, de raad der gemeente in kennis van het volgende voorstel:
Het Comité tot oprichting van het Bevrijdingsmonument had na de afrekening van dat monument nog een klein saldo aan geldmiddelen dat het Comité zou willen gebruiken om het monumentje enigszins te verfraaien en een meer duurzaam karakter te geven.
De kosten van de materialen werden door het Comité gedragen en het werk door gemeente personeel uitgevoerd.
De dienst gemeentewerken vervaardigde het ontwerp.

Op 17 september 1952 had de Raad zich verenigd met het voorstel.
Het ongeverfde houten kruis werd vervangen door een wit kruis, staande op een bordes voor een halfronde stenen muur met aan weerszijden bakstenen bloembakken.

Vernieuwde monument voor de gevallenen
Vernieuwde monument voor de gevallenen

Na het verleggen van de Nieuwe Weg werd het terrein waar het monument staat veranderd. Het wandelpad en de banken verdwenen en de grond werd flink opgehoogd.
De traptreden naar het bordes verdwenen onder deze laag grond.

Naamwand

Het Monument voor de Gevallenen werd op vrijdagmiddag 20 september 2013 uitgebreid met vier Gedenkplaten, een Naamwand. Op de Naamwand staan (2015) de namen van de 201 burgerslachtoffers van de gemeente Wageningen uit de jaren 1940-1945.

Monument voor de Gevallenen met Naamwand
Monument voor de Gevallenen met Naamwand

De Gedenkplaten zijn vervaardigd en  geschonken door steenhouwerij Buddingh uit Veenendaal.

De onthullingsceremonie vond plaats onder grote publieke belangstelling. Burgemeester G.J.M. van Rumund opende de plechtigheid met een toespraak. Na de onthulling werd de taptoe geblazen en volgde, na de 1 minuut stilte, het Wilhelmus begeleid door leden van de Harmonie.

Fotoverslag onthulling Naamwand
Verslag van de onthulling Naamwand

Adoptie:
Johan Friso school