HerinneringsStenen

Onthulling HerinneringsSteen
Onthulling HerinneringsSteen

De stichting Joods Erfgoed Wageningen en omstreken heeft zich voorgenomen, hierin gesteund door burgemeester G.J.M. van Rumund, historisch belangrijke plekken van Joodse oorsprong in de stad te markeren met een granieten stoeptegel met inscriptie, een HerinneringsSteen, zodat volgende generaties zich een beeld zullen kunnen vormen van dat deel van de geschiedenis van de stad.

De eerste steenlegging vond plaats op woensdag 29 juni 2011 nabij Bowlespark 2. De onthulling werd verricht door burgemeester G.J.M. van Rumund en prof. ir. M.S. Elzas, voorzitter van de stichting Joods Erfgoed Wageningen en omstreken.

Deze steen, ter nagedachtenis aan Jacobus Westland en Rachel Krasner, die met gevaar voor eigen leven vele Joodse lotgenoten een veilig onderkomen bezorgden gedurende de oorlogsjaren 1940-1943.
Jacobus en Rachel moesten in maart 1943 zelf onderduiken en Jacobus werd door verraad opgepakt en geëxecuteerd, zijn vrouw Rachel overleefde de bezettingstijd.

In de loop van 2012 werden verschillende stenen gelegd en in maart 2013 zijn de laatste van de totaal 36 HerinneringsStenen gelegd.

Tijdens een bijeenkomst voor genodigden in hotel De Wereld op zondagmiddag 15 september 2013 werden de HerinneringsStenen plechtig ingewijd door de opperrabbijn  Binyomin Jacobs van het Interprovinciaal Opperrabbinaat (IPOR). Na de toespraken van burgemeester Van Rumund en de voorzitter van de stichting Joods Erfgoed Wageningen en omstreken prof. ir. M.S. Elzas volgde een rondwandeling langs een gedeelte van de HerinneringsStenen.

Een klein deel van de HerinneringsStenen is gelegd ter nagedachtenis aan Joodse Wageningse burgers die werden vermoord in vernietigingskampen of omkwamen door andere oorlogshandelingen.

Gèza Berger  –  Sophia Hendrika Cohen  –  Marlina Goldsmid  –  Boas Roffesa

Nathan Stranders  –  Jacobus Westland  en  Rachel Krasner  –  Alexander van der Woude