Aula Gedenksteen

Aula universiteit Wageningen
Aula universiteit Wageningen

In de Aula van de universiteit aan de Generaal Foulkesweg bevindt zich een marmeren Gedenksteen waarop de namen van vijf en dertig in de oorlog omgekomen personeelsleden en studenten van de Landbouwhogeschool staan vermeld.

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst oorlogsslachtoffers Landbouwhogeschool op zondag 2 juni 1946 in de Aula der Hoogeschool, vond een symbolische onthulling plaats.
Op dat moment waren er nog een aantal vermisten, duidelijkheid daarover was de oorzaak dat de Gedenksteen pas jaren later onthuld werd.

De gedenksteen werd onthuld op 4 mei 1950.

 

Namen op de gedenksteen:

J. K. S. Anema – B. Ph. de Beaufort – G. A. Beerling
G. Berger – S. J. Boddé –  Ph. Corts – S. van Delden – A. M. C. Dolk
J. A. van Dongen – G. Fijnvandraat – J. J. L. Geel – B. van Gelder
H. A. Have – J. Houtlosser – D. van der Knaap – J. de Konink
C. van de Kraats – J. H. Kremer – E. Krijthe – W. E. Langguth Steuerwald – L. Meijer
J. B. Nijhoff – J. Th. Oudemans – J. Pinkhof – N. G. Poelstra
J. W. Schouten – J. Seinstra – J. R. Snell – H. Sprecher – J. H. Steketé
W. Suringar – A. A. Sybenga – M. A. Tinkelenberg – W. W. Tölke –J.J. Zomer

Niet vermeld op de gedenksteen:

E. P. Busscher – R. V. Coenen – W. Voorbeijtel Cannenburg
Th. B van Itallie – G. L. W. Wiebols

 

Ontwerper: G Kreuzenkamp
Onthulling: 2 juni 1946 (symbolisch)
Onthulling: 4 mei 1950

 

Bronnen
Archief gemeente Wageningen
De geschiedenis van de Landbouwuniversiteit in Wageningen J van der Haar
Hier heerscht de Engelsche ziekte
Studentenverzet in Wageningen Ir. S Maso.
Oorlogsgravenstichting.
Almanak van het Wageningsch Studentencorps voor het jaar 1950.